kennismakingsgesprek
DutchEnglish
  • DutchEnglish
  • 023 - 890 45 60
  • info@macadvocaten.nl

Verdeling gemeenschap van goederen en afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Verdeling gemeenschap van goederen

Veel mensen laten geen huwelijkse voorwaarden opstellen en trouwen dus in gemeenschap van goederen.

Bent u gehuwd vóór 1 januari 2018 dan houdt dit in, dat u gehuwd bent in algehele gemeenschap van goederen. Alle vermogensbestanddelen en schulden zijn daardoor gemeenschappelijk geworden en moeten bij scheiding verdeeld worden. Voor huwelijken na 1 januari 2018 geldt een beperkte gemeenschap van goederen, hetgeen kort gezegd inhoudt dat het voorhuwelijkse vermogen buiten de verdeling blijft.

Om tot een zorgvuldige verdeling te komen, moet er allereerst een volledig beeld zijn van alle te verdelen vermogensbestanddelen. Wij helpen u in eerste instantie om in overleg met uw ex-partner tot overeenstemming te komen. Als een overeenstemming niet lukt dan schakelen wij voor u de rechtbank in om de verdeling vast te laten stellen.

Afwikking huwelijkse voorwaarden

Als er wel huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt dan is het zaak goed te doorgronden wat de bedoeling van u en uw ex-partner is geweest bij het opmaken van dat stuk. Er zijn vele varianten van huwelijkse voorwaarden en de uitwerking daarvan. Zo kan gekozen zijn voor de zogenaamde ‘koude uitsluiting’, waarbij niets wordt gedeeld, of van een variant waarbij sprake is van bijvoorbeeld een gemeenschap van woonhuis of inboedel.

Daarnaast is van belang of in de huwelijksvoorwaarden een (jaarlijks) verrekenbeding van overgespaard inkomen is opgenomen. In zo’n beding is vaak overeengekomen dat het gespaarde geld alsnog wordt gedeeld; dat geldt ook als u jaarlijks niet heeft verrekend.

Ook bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden is het van groot belang een volledig beeld te hebben van alle vermogensbestanddelen en het (evt.) te verrekenen vermogen. En ook hier bekijken wij natuurlijk of een minnelijke schikking mogelijk is. Zo niet, dan zullen wij voor u de procedure starten.

De verdeling van de gemeenschap dan wel de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden kan juridisch best ingewikkeld zijn. Het is van belang goed op de hoogte te zijn van de juridische mogelijkheden en de daarbij behorende risico’s.

Wij helpen u daar graag bij