kennismakingsgesprek
DutchEnglish
  • DutchEnglish
  • 023 - 890 45 60
  • info@macadvocaten.nl

Mediation

Bij mediation maakt u samen afspraken over de gevolgen van uw echtscheiding of  verbreking van uw samenleving. Wanneer u reeds gescheiden bent en er toch weer conflicten zijn omtrent alimentatie, kinderen of andere familierechtelijke onderwerpen kan mediation ook uitkomst bieden.

Onze specialisten mr. Karin Bosman en mr. Annemieke Robbers kunnen u hierin bijstaan. Als gespecialiseerd mediator (en lid van de vFAS) zijn zij neutraal en onpartijdig. Zij houden beiden de persoonlijke belangen in het oog, evenals uiteraard de juridische aspecten. Mr. Annemieke Robbers biedt daarnaast Engelstalige mediation aan.

macadamia mediation

In mediation komt, naast het regelen van de juridische gevolgen van de echtscheiding, het volgende aan de orde:

  • waar gaat het geschil nu echt over; wat is het onderliggende conflict/probleem;
  • wat is ieders opvatting en belang;
  • er wordt gezocht naar een oplossing waarin ieder zich kan vinden;
  • hoe kan de verstoorde communicatie worden hersteld/verbeterd.

Onze mediators helpen u bij het opstellen van een ouderschapsplan, het berekenen van de kinder- en partneralimentatie en de vermogensrechtelijke afwikkeling.

Als u op alle punten overeenstemming hebt bereikt worden de afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan en convenant en dienen wij de stukken voor u bij de rechtbank in, tezamen met het verzoek tot echtscheiding (indien sprake is van een huwelijk).

Mediation is een sneller en goedkoper traject dan op eenzijdig verzoek de echtscheiding aan te vragen of diverse procedures te voeren over zorgverdeling en/of alimentatie. Bovendien is mediation doorgaans in het belang van de kinderen omdat de kinderen in dit traject ook gehoord worden en communicatieproblemen tussen u beiden aan de orde komen.

Mediation is geschikt wanneer u – in het belang van uw kinderen – er met uw ex-partner samen uit wilt komen zonder inhoudelijke procedure bij de rechtbank en u zelf, samen aan tafel, met behulp van de mediator, de eventuele problemen wilt oplossen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Waarom mediation?

Wij bieden gespecialiseerde mediation aan, waarom zou u hiervoor kiezen?

Hierbij zet ik de voordelen van mediation ten opzichte van een procedure op tegenspraak op een rij en leg ik uit waarom ik een groot voorstander van mediation ben:

De kinderen

– De kinderen staan in een echtscheiding voorop en zeker bij mediation. Onderzoek wijst uit dat kinderen die actief betrokken zijn bij de echtscheiding (uiteraard op een goede manier) de echtscheiding beter kunnen verwerken. In een mediationtraject praat ik ook met de kinderen; wat vinden zij van de echtscheiding, zagen ze het aankomen, hoe gaat het met hen, kunnen zij hun verhaal bij iemand kwijt en hebben zij nog tips.

Juridisch meer mogelijkheden

– In een mediationtraject zijn juridisch veel meer oplossingen/ constructies af te spreken dan in een procedure op tegenspraak, waarbij het onderlinge overleg is mislukt. Bijvoorbeeld als er een eigen woning is die u graag toegedeeld wenst te krijgen maar dit financieel nog niet haalbaar is; dan zijn hiervoor in mediation oplossingen te vinden, daar waar in een procedure op tegenspraak de woning aan de ander wordt toegedeeld of wordt verkocht.

De kosten (ook toevoeging mogelijk)

– Een mediation is financieel voordeliger dan een procedure op tegenspraak, u betaalt het uurtarief immers met zijn tweeën. Daarbij is het een sneller traject zodat het ook daardoor voordeliger is. En ook in mediation kan ik voor u een toevoeging aanvragen als u daarvoor in aanmerking komt. De eigen bijdrage ligt lager dan bij een procedure op tegenspraak en bedraagt eenmalig € 56,– of € 112,–, afhankelijk van uw inkomen.     

Sneller traject en geen nare zitting

– Een groot voordeel is dat u in mediation veel sneller weet waar u aan toe bent en deze procedure vanaf het begin tot eind ongeveer 4 a 5 maanden duurt, daar waar dit in een procedure op tegenspraak op kan lopen tot 1 jaar of zelfs veel langer. U hoeft ook niet bij de rechter te verschijnen maar lost alles met zijn tweeën, onder begeleiding van de mediator op.

Naast deze voordelen ben ik voorstander van mediation omdat ik vind dat u bij het aangaan van het huwelijk voor elkaar hebt gekozen; nu dit huwelijk uiteindelijk niet is gelopen zoals verwacht, u dit ook samen moet afwikkelen, althans dit in ieder geval moet proberen.

Als u daarbij beiden de belangen van de kinderen voorop kunt stellen dan is de kans zeer groot dat de mediation lukt.

Meer weten? Bel mij (Karin Bosman) op 023 8904560.