kennismakingsgesprek
DutchEnglish
  • DutchEnglish
  • 023 - 890 45 60
  • info@macadvocaten.nl

Mediation

Bij mediation maakt u samen afspraken over de gevolgen van uw echtscheiding of  verbreking van uw samenleving. Wanneer u reeds gescheiden bent en er toch weer conflicten zijn omtrent alimentatie, kinderen of andere familierechtelijke onderwerpen kan mediation ook uitkomst bieden.

Onze specialisten mr. Karin Bosman en mr. Annemieke Robbers kunnen u hierin bijstaan. Als gespecialiseerd mediator (en lid van de vFAS) zijn zij neutraal en onpartijdig. Zij houden beiden de persoonlijke belangen in het oog, evenals uiteraard de juridische aspecten. Mr. Annemieke Robbers biedt daarnaast Engelstalige mediation aan.

macadamia mediation

In mediation komt, naast het regelen van de juridische gevolgen van de echtscheiding, het volgende aan de orde:

  • waar gaat het geschil nu echt over; wat is het onderliggende conflict/probleem;
  • wat is ieders opvatting en belang;
  • er wordt gezocht naar een oplossing waarin ieder zich kan vinden;
  • hoe kan de verstoorde communicatie worden hersteld/verbeterd.

Onze mediators helpen u bij het opstellen van een ouderschapsplan, het berekenen van de kinder- en partneralimentatie en de vermogensrechtelijke afwikkeling.

Als u op alle punten overeenstemming hebt bereikt worden de afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan en convenant en dienen wij de stukken voor u bij de rechtbank in, tezamen met het verzoek tot echtscheiding (indien sprake is van een huwelijk).

Mediation is een sneller en goedkoper traject dan op eenzijdig verzoek de echtscheiding aan te vragen of diverse procedures te voeren over zorgverdeling en/of alimentatie. Bovendien is mediation doorgaans in het belang van de kinderen omdat de kinderen in dit traject ook gehoord worden en communicatieproblemen tussen u beiden aan de orde komen.

Mediation is geschikt wanneer u – in het belang van uw kinderen – er met uw ex-partner samen uit wilt komen zonder inhoudelijke procedure bij de rechtbank en u zelf, samen aan tafel, met behulp van de mediator, de eventuele problemen wilt oplossen.