kennismakingsgesprek
DutchEnglish
  • DutchEnglish
  • 023 - 890 45 60
  • info@macadvocaten.nl

Kinderen

Als ouders uit elkaar gaan, heeft dat een grote impact op hun kinderen. Kinderen vinden het, zeker in het begin, moeilijk dat hun ouders niet meer samen zijn. Er rust een grote verantwoordelijkheid op beide ouders om ervoor te zorgen dat hun kinderen om leren gaan met de veranderde situatie na het uit elkaar gaan. Als gespecialiseerd familierechtadvocaten weten wij hoe moeilijk het is om dit belang voor ogen te houden als de emoties hoog op lopen. Toch zullen wij u altijd op die verantwoordelijkheid wijzen en u helpen om een oplossing te vinden die recht doet aan ieders belang.  Naast de benodigde actuele juridische kennis, hebben wij kennis op het relationele en emotionele vlak om u hierin te kunnen begeleiden.

Als ouders, los van de kinderen, goed met elkaar hebben gesproken over de redenen van de scheiding, kan dit helpen om het contact tussen beide ouders en de kinderen ook na de scheiding goed te laten zijn. Wij zullen u daarom zo nodig doorverwijzen naar hulpverlening gericht op het samen vorm geven van het ouderschap na een relatiebreuk.

Helaas zien wij in praktijk ook dat het niet altijd mogelijk is om tot een goed gesprek over de invulling van het gezamenlijk ouderschap te komen, omdat er bijvoorbeeld psychische problematiek of onevenwichte machtsverhoudingen spelen. Ons uitgangspunt is altijd om te zorgen dat de kinderen hiervan zo min mogelijk last hebben en te streven naar een regeling die voor iedereen werkbaar is.

Gezag

Hoofdregel is dat ouders het gezag over hun kinderen samen uitoefenen. Tijdens een huwelijk krijgen ouders automatisch samen het gezag, voor ongehuwde ouders moet dat apart geregeld worden bij de rechtbank. Dit kunt u samen doen via een formulier op www.rechtspraak.nl. Als het niet lukt om hier samen uit te komen, kunnen wij u helpen in dit traject. Slechts als er gegronde redenen zijn, zal de rechter slechts één van partijen met het gezag belasten.

Gezamenlijk gezag betekent een gedeelde verantwoordelijkheid voor de kinderen, maar ook een gedeelde beslissingsbevoegdheid. In praktijk zien we vaak dat die beslissingsbevoegdheid een probleem oplevert als ouders niet hetzelfde denken over een belangrijke beslissing aangaande hun kind, bijvoorbeeld een verhuizing, een medische behandeling maar ook een buitenlandse vakantie. Als ouders er samen niet uit komen kan de rechter gevraagd worden een knoop door te hakken en vervangende toestemming te geven voor een gezagsbeslissing. Wij hebben ruime ervaring in dergelijke zaken.

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een verplichte regeling, waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Een verzoek tot echtscheiding wordt door de rechtbank in principe pas in behandeling genomen nadat de ouders op zijn minst hebben geprobeerd samen een ouderschapsplan op te stellen. Ook van ouders die samenwonen wordt verwacht dat zij een dergelijk plan opstellen.

Ouders mogen zelf bepalen hoe zij invulling geven aan de afspraken uit het ouderschapsplan. Wij zullen u helpen bij het opstellen van een dergelijk plan en u wijzen op de onderwerpen die in ieder geval geregeld moeten worden.