kennismakingsgesprek
DutchEnglish
  • DutchEnglish
  • 023 - 890 45 60
  • info@macadvocaten.nl

Echtscheiding

deskundige begeleiding

Een echtscheiding betekent over het algemeen een zware periode, waar te midden van heftige emoties ook veel praktische zaken geregeld moeten worden, vaak niet alleen voor u zelf maar ook voor uw kinderen. Het is belangrijk dat in deze periode de conflicten die onvermijdelijk ontstaan niet escaleren en er gewerkt wordt naar een oplossing waarin de belangen van u en uw kinderen goed zijn geregeld. Indien u kiest voor een van de advocaten van ons kantoor, kiest u voor deskundige begeleiding in dit traject.

Veel van onze cliënten geven in het eerste telefoongesprek al aan echt geen “vechtscheiding” te willen. Dat treft, dat willen wij ook te allen tijde voorkomen. Bij een echtscheiding heeft u echter hoe dan ook een advocaat nodig om het verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende situaties.

macadamia echtscheiding
Samen, met behulp van een mediator of met behulp van ieder een eigen advocaat

U kunt voordat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank zelf afspraken maken met uw partner over de gevolgen van de echtscheiding. Dit kan u samen doen, samen met behulp van een mediator of samen met behulp van ieder een eigen advocaat. Als de afspraken rond zijn worden deze neergelegd in een echtscheidingsconvenant en zo nodig in een ouderschapsplan. De rechter zal verzocht worden om niet alleen de echtscheiding uit te spreken, maar ook te bepalen dat de gemaakte afspraken deel uitmaken van de beschikking.

Overlegscheiding of een scheiding na mediation

Deze situatie van een “overlegscheiding” is voor ons kantoor altijd het uitgangspunt, maar in praktijk blijkt dit niet altijd mogelijk. In dat geval dienen wij namens u een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank, waarbij de rechtbank gevraagd wordt om de gevolgen van de echtscheiding vast te stellen. De andere echtgenoot krijgt de kans om zich daar tegen te verweren en afhankelijk van dit verweer zal alsnog gekeken worden of er afspraken gemaakt kunnen worden waar u zich beiden in kunt vinden.

Als er sprake is van onoverbrugbare verschillen of een totaal niet meewerkende andere partij, brengt onze jarenlange ervaring met zich dat wij u goed en efficiënt bij kunnen staan in een procedure, zodat de kosten beperkt blijven en u op voorhand goed geïnformeerd bent over de kansen in de procedure.