kennismakingsgesprek
DutchEnglish
  • DutchEnglish
  • 023 - 890 45 60
  • info@macadvocaten.nl

Echtscheiding & onderneming

Als een of beide echtgenoten ondernemer is, moet tijdens de echtscheiding goed gekeken worden naar de wijze waarop de onderneming(en) in de echtscheiding betrokken moet worden. Zowel bij de berekening van de alimentatie als bij de financiële afwikkeling van het vermogen, spelen de stukken van de onderneming een rol. Het is daarom goed om een advocaat te kiezen die financieel onderlegt is en thuis is in cijfers. Die advocaat kunnen wij voor u zijn. We hebben ruime ervaring in financieel complexe echtscheiding en hebben bovendien een netwerk van hoog aangeschreven specialisten voor de gevallen waarin hulp van een financieel expert zoals een accountant noodzakelijk is.

Alimentatie ondernemer

Bij de berekening van alimentatie twee zaken van belang, van welk bedrag werd er in het verleden geleefd en welk inkomen is reëel om te toekomst als uitgangspunt te nemen voor beide echtgenoten. Waar bij een werknemer in loondienst standaard de jaaropgaven en loonstroken als uitgangspunt worden genomen, ligt deze vraag voor een ondernemer lastiger. In hoeverre moet er rekening gehouden worden met rekening-courant opnames? Welke reserveringen dienen er in de onderneming gemaakt te worden? Is het inkomen uit onderneming stabiel of zijn er in redelijkheid stijgingen of dalingen te verwachten? Kortom, een alimentatieberekening voor een ondernemer is maatwerk en dat maatwerk kunnen wij u met onze jarenlange ervaring op dit vlak bieden.

Verdeling of verrekening

Hoe de onderneming betrokken dient te worden in de vermogensrechtelijke afwikkeling van de echtscheiding, hangt in belangrijke mate af van de afspraken die u bij het aangaan van het huwelijk hebt gemaakt.

Als u voor het huwelijk niet naar de notaris geweest om huwelijkse voorwaarden te maken en bent u getrouwd voor 2018? Dan bent u gehuwd in algehele gemeenschap van goederen en dient de gehele onderneming betrokken te worden in de verdeling. Wij kunnen u ondersteunen in de wijze waarop dit kan gebeuren, zonder dat de onderneming daaraan financieel ten onder gaat.

Als u wel huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt, zullen wij aan de hand van deze voorwaarden beoordelen in welke mate de onderneming betrokken dient te worden in de echtscheiding en u ondersteunen in de afwikkeling hiervan.