kennismakingsgesprek
DutchEnglish
  • DutchEnglish
  • 023 - 890 45 60
  • info@macadvocaten.nl

Alimentatie

Vaststelling van kinder- en partneralimentatie of het uitvoeren van een herberekening wegens gewijzigde omstandigheden is een veel aan ons gestelde vraag.

Bij de vaststelling van kinder- en partneralimentatie gaat het erom over de juiste financiële gegevens te beschikken. Wanneer deze over en weer beschikbaar worden gesteld dan maken wij de berekeningen en doen namens u een schikkingsvoorstel voor de nieuwe alimentatie.

macadamia alimentatie

Wanneer de financiële gegevens niet van uw ex-partner worden verkregen dan dienen wij een verzoek tot vaststelling van alimentatie in bij de rechtbank waarbij een bedrag aan alimentatie wordt geschat. Zo wordt uw ex-partner (indien nodig) gedwongen zijn/haar financiële gegevens te overleggen. Doet hij of zij dat niet dan zal de verzochte alimentatie door de rechter worden vastgesteld.

Wanneer sprake is van een wijziging van omstandigheden kunt u de alimentatie opnieuw laten berekenen en vaststellen.

Te denken valt bijvoorbeeld aan een vermindering van uw inkomen buiten uw schuld, een verhoging van het inkomen van uw ex-partner, het wegvallen van heffingskortingen, het krijgen van een nieuw kind met een nieuwe partner e.d.

Wij zenden u de berekeningen altijd toe, voorzien van een toelichting zodat u precies ziet wat de alimentatienormen inhouden en welke cijfers wij hebben gebruikt. Tevens wordt aangegeven waar in de berekening sprake is van risico’s en ontvangt u van ons een advies.

Doorgaans zijn wij ongeveer een uur bezig met de berekeningen en toelichting daarop. Wanneer sprake is van samengestelde gezinnen en/of ondernemer(s) of andere bijkomende complicerende factoren dan kan het uitvoeren van een berekening met toelichting langer duren.   

Na ontvangst van het advies beslist u wat u daarmee gaat doen.