kennismakingsgesprek
DutchEnglish
  • DutchEnglish
  • 023 - 890 45 60
  • info@macadvocaten.nl

Annemieke Robbers

Annemieke Robbers is sinds 2008 advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het familie- en erfrecht (vFas). Zij is gestart binnen een ondernemingsrechtelijke praktijk waardoor zij de belangen van ondernemers bij echtscheiding goed voor ogen heeft. Annemieke is zich verder zeer bewust van de (emotionele) gevolgen van echtscheiding en vindt het heel belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de kinderen. Annemieke staat voor oplossing in overleg. Indien noodzakelijk aarzelt zij echter niet om een procedure te starten.

Annemieke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdgebieden:

  • Erfrecht
  • Personen- en Familierecht

Subgebieden:

  • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
  • Internationaal privaatrecht
  • Jeugdbeschermingsrecht
  • Mediation
  • Ouderschap en erkenning

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bel 023-8904560 of mail naar robbers@macadvocaten.nl.